Blog

otrzymanie spadku

Jak skutecznie odrzucić spadek z długami?

Objęcie spadku to ważna decyzja, którą każdy potencjalny spadkobierca musi podjąć po śmierci osoby bliskiej. W prawie polskim istnieje zarówno możliwość przyjęcia spadku, jak i jego odrzucenia, co jest szczególnie istotne, gdy masa spadkowa obejmuje także długi. Decyzja ta musi być podjęta w ciągu sześciu miesięcy od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o swoim prawie do dziedziczenia. Jeśli w tym czasie spadkobierca nie podejmie żadnej decyzji, uznaje się, że spadek został przyjęty. Osoby poszukujące prawnika w Koninie mogą skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Jarosława Babiaka. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z odrzuceniem spadku.

Czytaj więcej...