obrączki i młotek sędziowskiPrawo rodzinne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi Klienci zmagają się z delikatnymi problemami, dlatego stawiamy na dyskrecję i wsparcie na każdym etapie współpracy.

Prawo rodzinne stanowi część prawa cywilnego – w tym rozumieniu obejmuje zatem stosunki łączące małżonków, rodziców i dzieci, a także opiekę i kuratelę.

Prowadzimy sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • alimenty,
 • podział majątku dorobkowego małżonków,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • uznanie dziecka,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ustanowienie kurateli.

Do naszych obowiązków należy m.in. wykazanie dowodów oraz podstaw prawnych, które mogą mieć duże znaczenie przed zapadnięciem ostatecznego wyroku.

W naszej kancelarii zatrudniamy m.in.:

Specjaliści ci cechują się podejściem, które pozwala na wsparcie klienta w sprawach angażujących duże emocje. Trzeba bowiem pamiętać, że prawo rodzinne dotyczy sporów pomiędzy bliskimi sobie osobami, dlatego postępowania z jego zakresu są niezwykle delikatne. Wyręczymy Państwa z wielu obowiązków, upraszczając proces sądowy.

Adwokat rodzinny do dyspozycji klienta

Pomagamy klientom w tworzeniu niezbędnych porozumień i umów, a także przeprowadzamy sprawy sądowe. Zajmiemy się przygotowaniem wniosku lub pozwu, aby następnie reprezentować Państwa na rozprawach sądowych. Służymy również doradztwem – upewniamy się, że klient ma realną szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania, zanim wejdzie on na drogę sądową. Analizujemy dostarczone nam dokumenty, by dokładnie zapoznać się z sytuacją danej osoby.

Planujemy taki sposób działania, który pozwoli na uzyskanie jak najkorzystniejszego rozwiązania sporu. Wszystkie szczegóły dokładnie omawiamy z klientem. To od niego zależy ostateczna decyzja o rozpoczęciu postępowania.


ikony rodziny i waga Temidy