kajdanki i młotek sędziowskiPrawo karne

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego zajmujemy się prowadzeniem spraw karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych. Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie na etapie postępowania sądowego oraz w toku prowadzonych czynności w postępowaniu przygotowawczym.

Oferta kancelarii skierowana jest do osób pokrzywdzonych, a także do tych, przeciwko którym jest prowadzone postępowanie. Interweniujemy m.in. w sytuacji tymczasowego aresztowania, a w razie potrzeby przygotowujemy środki zaskarżenia na decyzje organów procesowych i orzeczenia sądów.

Dodatkowo oferujemy pomoc w postępowaniach nadzwyczajnych, do których można zaliczyć. m.in. postępowanie kasacyjne, sprawy o wznowienie postępowania karnego, sprawy o ułaskawienie i pomoc w postępowaniu karnym wykonawczym.

Prawo cywilne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, które stanowi rozbudowaną i skomplikowaną gałąź prawa. Udzielamy porad prawnych, a także reprezentujemy Klientów w rozmaitych sprawach:

  • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych,
  • sprawy spadkowe,
  • sprawy majątkowe: ochrona własności, regularnie stanów prawnych nieruchomości,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • ochrona dóbr osobistych.

młotek sędziowski waga Temidy