Adwokat – alimenty Konin

Adwokat od alimentów w Koninie pomaga zasądzić kwotę, która pokryje potrzeby związane z wychowaniem dziecka przez jednego z rodziców. Dojście do porozumienia bez udziału prawnika w większości przypadków jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli do rozpadu małżeństwa doszło w atmosferze konfliktu.

Zadaniem adwokata od alimentów jest przeanalizowanie sytuacji klienta i sprawdzenie, o jak wysoką kwotę może on się ubiegać. Wpływają na nią zarówno zarobki rodziców, jak i potrzeby dziecka na konkretnych etapach edukacji i życia. Specjalista jest obecny również w trakcie postępowania sądowego. Przygotowuje dokumenty procesowe, składa je w ustawowych terminach i gromadzi dowody, dzięki którym będzie można wykazać wysokość należnych alimentów.

Pomoc adwokata w zwiększeniu lub zmniejszeniu alimentów

Adwokat jest niezbędny również w sprawach o zwiększenie lub zmniejszenie alimentów. Kwotę zasądzoną kilka lat temu można zmienić, np. w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem środków potrzebnych do wychowania dziecka czy zarobków rodzica. Aby to zrobić, konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie oraz zgromadzenie dowodów ponoszonych kosztów.

Pomoc w egzekwowaniu niezapłaconych alimentów

W Polsce wciąż ogromnym problemem jest niepłacenie alimentów ustanowionych przez sąd. Adwokat może ocenić sytuację prawno-finansową klienta oraz określić najlepsze środki prawne do egzekwowania należnych środków.

Jeśli płatnik alimentów systematycznie unika płacenia, adwokat może złożyć pozew egzekucyjny w sądzie. Prowadzi on do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku którego sąd podejmie kroki w celu odzyskania niezapłaconych alimentów. Adwokat od windykacji należnych środków jest obecny również w trakcie całego procesu, wspierając swojego klienta i pomagając mu uzyskać jak najkorzystniejsze rozwiązanie.