młotek sędziowski i żółty kask budowlańcaPrawo pracy

Zapewniamy doradztwo z zakresu prawa pracy dla Klientów biznesowych. Jeśli potrzebują Państwo konsultacji bądź doradztwa prawnego, jesteśmy do dyspozycji. Orientujemy się w międzynarodowym i polskim prawie pracy.

Oferta dla firm obejmuje:

 • obsługę prawną,
 • przygotowywanie rozmaitych umów,
 • przygotowywanie dokumentacji dot. wypowiedzeń,
 • przygotowywanie regulacji wewnątrzzakładowych: regulaminów, procedur,
 • przygotowywanie umów o zachowanie poufności i z zakresu zakazu konkurencji,
 • audyty procedur i dokumentacji,
 • udział w sporach zbiorowych,
 • przygotowywanie procedur antymobbingowych,
 • reprezentowanie Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy i pozostałymi urzędami.

Na prośbę Klientów wprowadzamy w firmach przepisy prawa pracy wraz z regulacjami prawnymi. Zadbamy o to, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez regulacje zakresów obowiązków, odpowiedzialności podwładnych i ograniczenie ryzyka ponoszonego przez pracodawców.

Porady prawne dla pracowników

Świadczymy również porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracowników. Na zlecenie Klientów pomagamy w następujących czynnościach:

 • opiniowaniu dokumentów pracowniczych,
 • przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym,
 • uzyskaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy.
 • negocjacjach z pracodawcami w sporach indywidualnych i zbiorowych,
 • przygotowywaniu pozwów,
 • reprezentacji w toku postępowania sądowego,
 • przygotowywaniu apelacji od niekorzystnych wyroków.

spotkanie z prawnikiem