młotek sędziowski i żółty kask budowlańcaAdwokat – prawo pracy

Zapewniamy doradztwo z zakresu prawa pracy dla Klientów biznesowych. Analizujemy dostarczone dokumenty i sytuację danej firmy. Orientujemy się w międzynarodowym i polskim prawie pracy.

W zakres obowiązków adwokata od prawa pracy wchodzi:

 • obsługa prawna,
 • przygotowywanie rozmaitych umów,
 • przygotowywanie dokumentacji dot. wypowiedzeń,
 • przygotowywanie regulacji wewnątrzzakładowych: regulaminów, procedur,
 • przygotowywanie umów o zachowanie poufności i z zakresu zakazu konkurencji,
 • audyty procedur i dokumentacji,
 • udział w sporach zbiorowych,
 • przygotowywanie procedur antymobbingowych,
 • reprezentowanie Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy i pozostałymi urzędami.

Na prośbę Klientów wprowadzamy w firmach przepisy prawa pracy wraz z regulacjami prawnymi. Naszym celem jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez regulacje zakresów obowiązków, odpowiedzialności podwładnych i ograniczenie ryzyka ponoszonego przez pracodawców.

Porady prawne dla pracowników

Świadczymy również porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracowników. Na zlecenie Klientów pomagamy w następujących czynnościach:

 • opiniowaniu dokumentów pracowniczych,
 • przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym,
 • uzyskaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy.
 • negocjacjach z pracodawcami w sporach indywidualnych i zbiorowych,
 • przygotowywaniu pozwów,
 • reprezentacji w toku postępowania sądowego,
 • przygotowywaniu apelacji od niekorzystnych wyroków.

Jako adwokaci od odszkodowań uczestniczymy również w sprawach o przyznanie zadośćuczynienia za mobbing czy środków pokrywających leczenie w przypadku wypadków przy pracy.

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Skorzystanie z pomocy adwokata od prawa pracy nie zawsze jest równoznaczne z rozpoczęciem postępowania sądowego. Na początku specjalista analizuje daną sytuację i określa szanse klienta na uzyskanie pożądanego wyniku. Dopiero po podjęciu decyzji o rozpoczęciu postępowania sądowego adwokat rozpoczyna przygotowywanie dokumentacji, składa ją w sądzie i reprezentuje klienta podczas rozpraw.

Zajmujemy się doradztwem zarówno dla klientów biznesowych, jak i pracowników. Analizujemy dostarczoną dokumentację i przekazane informacje, by wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie.


spotkanie z prawnikiem