Adwokat – sprawy spadkowe – Konin

Adwokat od spraw spadkowych to specjalista, którego zadaniem jest wsparcie klienta w procesie dążącym do uzyskania należnych środków lub części majątku zmarłego.

W zakres obowiązków adwokata od spraw spadkowych wchodzi:

  • sporządzanie dokumentów testamentowych,
  • reprezentacja klientów przed sądem w sprawach dotyczących spadków i dziedziczenia,
  • prowadzenie negocjacji między spadkobiercami,
  • doradztwo w zakresie podziału majątku, spadku i testamentu.

Każda sprawa jest inna, dlatego adwokat podchodzi do klientów w sposób indywidualny i dokładnie analizuje konkretny przypadek.

Czym zajmuje się nasz adwokat od spraw spadkowych w Koninie?

Adwokat od spraw spadkowych w naszej kancelarii w Koninie prowadzi sprawy o:

  • stwierdzenie ustawowego nabycia spadku – to formalność, która musi zostać dopełniona, jeśli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu. Dotyczy najbliższych członków rodziny,
  • zachowek – to część spadku, do której uprawnieni są określeni spadkobiercy zgodnie z przepisami prawa spadkowego, nawet jeśli zostali pominięci w testamencie lub otrzymali mniejszą część spadku, niż przysługuje im na podstawie ustawy,
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu – specjalista ocenia m.in. ważność testamentu. Pomaga w sprawach, w których pojawiają się roszczenia związane z zachowkiem,
  • dział spadku – gdy spadkobiercy nie są w stanie porozumieć się co do podziału majątku zmarłego,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia – dotyczy zapisów umieszczonych w testamencie, również tych związanych z osobami, które nie są ustawowymi spadkobiercami,
  • zabezpieczenie spadku – specjalista pomaga dopełnić formalności związanych z dziedziczeniem, włącznie z przygotowaniem potrzebnych dokumentów.

Specjalista, podobnie jak np. adwokat od alimentów, zajmuje się też doradztwem. Analizuje dostarczone dokumenty, na podstawie których może stwierdzić, czy dana osoba ma realną szansę na uzyskanie konkretnych środków czy części majątku. Specjalista może doradzić, czy w określonej sytuacji wejście na drogę sądową jest uzasadnione.